RI&E

RI&E

Wat is een RI&E?

De RI&E staat voor het wettelijk verplichte onderzoek en de schriftelijke vastlegging van veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor werknemers in een organisatie. Wanneer er sprake is van goede arbeidsomstandigheden, verminder je de kans op ongelukken en verzuim. Op die manier zorg je voor een veilige werkplek voor je medewerkers.

Werkgevers, werknemers en overheid hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Wil je als werkgever zorgen voor een veilige werkplek, dan zul je dat actief in je beleid op moeten nemen.

Hoe?

Via een RI&E. Je bent in Nederland als werkgever verplicht om een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te doen, met daarin een opsomming van de risico’s binnen je bedrijf en een plan van aanpak om die risico’s op te heffen of zoveel mogelijk te verminderen. Je personeel moet deze risico’s kennen en zelf de RI&E kunnen opvragen en lezen.

De veiligheid binnen uw bedrijf verbeteren?