Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek, waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. De term bedrijfsnoodplan wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BHV plan, veiligheidsplan of calamiteitenplan.

GM SAFETY

Het bedrijfsnoodplan zoals GM SAFETY dat voor uw organisatie schrijft, heeft als doel om de veiligheid van alle aanwezigen en de primaire bedrijfsprocessen te borgen wanneer deze als gevolg van een calamiteit worden verstoord.

Tijdens een calamiteit is het essentieel dat de opgeleide bedrijfshulpverleners bekend zijn met de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Op deze manier kan de directe en indirecte schade worden beperkt. Een bedrijfsnoodplan is hiervoor een belangrijk basisdocument.

De veiligheid binnen uw bedrijf verbeteren?