Over GM SAFETY

U bent eigenaar of manager van een mooi bedrijf, waar u iedere dag volop bezig bent met de organisatie. Er moet van alles geregeld worden en één van de belangrijke zaken is de veiligheid binnen uw bedrijf.

Is deze helemaal op orde?

Zo ja, goed geregeld! Echter, vaak is dit niet goed of onvolledig georganiseerd. Het kost tijd om alles op dit gebied goed op orde te hebben en ondanks dat u weet dat het allemaal moet gebeuren, schiet het er nog wel eens bij in.

GM SAFETY

GM SAFETY helpt u graag om u op dit vlak te ontzorgen met opleiding & advies en de veiligheid van uw bedrijf te optimaliseren. GM SAFETY is een jong bedrijf waar met jarenlange ervaring wordt gewerkt aan de optimale veiligheid voor uw bedrijf en werknemers.

Denk aan

Hulp bij het uitvoeren van de RI&E

Welke risico’s spelen er in uw organisatie?

Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Een actuele RI&E is één van de wettelijke verplichtingen voor bedrijven. RI&E staat voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. Door het uitvoeren van een RI&E weet u waar de risico’s liggen en welke gevolgen dit kan hebben, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voorkomen is namelijk nog steeds beter dan genezen. GM SAFETY begeleidt u graag en biedt hulp bij uw RI&E en bijbehorend Plan Van Aanpak (PvA).

Bedrijfsnoodplannen verzorgen

Het bedrijfsnoodplan

Niet alle risico’s kunnen door het nemen van maatregelen worden opgelost. Een bezoeker valt van de trap, uw collega wordt onwel, er breekt brand uit: hoe is uw organisatie hierop voorbereid?

Of u verplicht bent om een bedrijfsnoodplan te hebben hangt af van de omstandigheden en de risico’s binnen uw bedrijf.  Maar hoe stelt u er een op en wat moet er precies instaan?

In elk bedrijf moeten er bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. U moet voldoende BHV-ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen. Hij of zij kan EHBO toepassen, brand bestrijden, en werknemers evacueren. Het aantal BHV-ers dat u aanstelt ligt niet vast in de wet, maar bepaalt u op basis van de grootte van uw bedrijf en de risico’s binnen uw bedrijf.

In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Het opleiden van uw BHV'ers

Wat zegt de wet?

Artikel 15

1.  De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als  bedrijfshulpverleners.

2.   Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a    het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

b    het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.

c    het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3.   De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Ik wil een gratis adviesgesprek!
Gerard Martens

Gerard Martens

GM Safety line

Mijn naam is Gerard Martens en ik heb in mijn 30 jaar bij de vrijwillige brandweer van Asten – waarvan 15 jaar als bevelvoerder – veel ervaring opgedaan in het vak.

In deze jaren heb ik de opleiding tot brandmeester gevolgd en daarnaast heb ik 6 jaar ervaring als instructeur technische hulpverlening voor brandwachten.

In deze jaren heb ik niet alleen heel veel kennis opgedaan maar vooral een passie ontwikkeld, waarmee ik nu met veel plezier opleiding & advies geef voor uw bedrijf.

Als gecertificeerd opleider en examinator bij het NIBHV en NIKTA  kunt u terecht voor al uw opleidingen BHV,  BHV ploegleider, VCA en VCA – VOL

De veiligheid binnen uw bedrijf verbeteren?