Opleidingen

Bedrijshulpverlener

BHV

Heeft u personeel in dienst?

Dan bent u volgens de Arbowet verplicht tenminste één bedrijfshulpverlener (BHV-er) binnen uw bedrijf aanwezig te hebben. Deze is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van eerste hulp en het begeleiden van een ontruiming.

De taak van een BHV-er is om de tijd tussen de aanvang van een incident tot aan het moment van aankomst van de hulpdiensten zo goed mogelijk te overbruggen. Belangrijk dus is dat hij/zij moet kunnen en durven handelen in geval van nood.

BHV is daarmee niet ingewikkeld maar moet wel doeltreffend zijn. Dat vraagt om een pragmatische aanpak op bijvoorbeeld de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Locatie

Alle opleidingen worden verzorgd op een locatie in Asten, door NIBHV  gecertificeerde instructeurs in kleine groepen van maximaal 10 pers. Dus veel persoonlijke aandacht. U kunt echter ook kiezen voor een maatwerk oplossing of Incompany BHV cursus.

Heeft u reeds een BHV certificaat?

Kies dan voor een noodzakelijke herhalingstraining om dit certificaat up-to-date te houden.

Maak een afspraak

Data basisopleiding BHV

EERSTE HULP BRAND EN ONTRUIMING
Binnenkort volgen nieuwe data voor opleidingen in Asten

 

Binnenkort volgen nieuwe data voor opleidingen in Asten
Cursus informatie.

Data herhalingsopleiding BHV

OPFRISCURSUS:
Binnenkort volgen nieuwe data voor de herhalingsopleiding in Asten.
Cursus informatie

VCA

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. Door zogenaamde toolboxmeetings wordt deze kennis regelmatig up-to-date gehouden.

De norm wordt in Nederland beheerd door het SSVV

Deze norm is in eerste instantie ontstaan uit een behoefte van de Offshore industrie in Nederland en daarna van (petro)chemische industrie om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten

VCA is niet bij wet verplicht. Het kan wel door opdrachtgevers worden geëist dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn.

In tegenstelling tot wat velen denken, is de VCA geen middel om aan te tonen dat aan de Arbowet wordt voldaan. Het is slechts een instrument om beter aan de wet te voldoen.

Locatie

Alle opleidingen worden verzorgd op een locatie in Asten, door gecertificeerde instructeurs in kleine groepen max 10 pers. Dus veel persoonlijke aandacht.

Uw behaalde certificaat blijft 10 jaar geldig

Maak een afspraak

VCA - VOL

 

VCA – VOL voor leidinggevende en ZZP’ers

Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is, dient u de VCA – VOL  (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden)  training en examen te volgen.

Steeds meer opdrachtgevers besteden hun werk alleen nog maar aan bij VCA-gecertificeerde leveranciers. Het is dus belangrijk voor ZZP´ers om VCA – VOL  gecertificeerd te zijn. Een VCA is geen wettelijke verplichting, maar als u geen VCA heeft kan het wel opdrachten kosten.

We onderscheiden twee opleidingen binnen de VCA: Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA – VOL). Als ZZP’er dient u VCA – VOL (persoons) gecertificeerd te zijn. U bent VCA gecertificeerd nadat u het VCA – VOL examen met goed gevolg heeft afgerond.

Locatie

Alle opleidingen worden verzorgd op een locatie in Asten, door gecertificeerde instructeurs in kleine groepen max 10 pers. Dus veel persoonlijke aandacht.

Uw behaalde certificaat blijft 10 jaar geldig.

Maak een afspraak

De veiligheid binnen uw bedrijf verbeteren?